دوره آموزشی مذکور در سال 1394 با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بصورت حضوری برگزار گردید.

توضیحات:

مهم: لطفا ثبت نام و شرکت در آزمون مجازی را به روزهای پایانی موکول نفرمایید.

مهم: ورود به سامانه آزمون مجازی و پاسخ به سوالات در مهلت تعیین شده فقط یکبار امکانپذیر می باشد، لذا پاسخهای خود را در یک نوبت در سامانه درج فرمایید. پیشنهاد می شود پیشنویس پاسخ های خود را قبل از درج در سامانه آزمون مجازی تهیه فرمایید.