عناوین دوره آموزشی مجازی حقوق سالمندان (فایل های صوتی)

  1. حقوق سالمندان از منظر قوانین و مقررات داخلی

مدرس: دکتر فرید براتی/ دبیر شورای ملی سالمندان، دکتر سید ولی الله حسینی/قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

  1. حقوق سالمندان در هنجارهای بین المللی

مدرس:دکتر بهرام مستقیمی/عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

  1. حقوق سالمندان و حمایت از آنان در موازین اسلامی

مدرسان: دکتر مصطفی میراحمدی/ مدرس دانشگاه و دانش آموخته حوزه، دکتر حجت الاسلام والمسلین بهمن اکبری/ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

عنوان درسنامه کتبی: حقوق سالمندان در قوانین داخلی/ دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 

شرکت کنندگان محترم تا ساعت 12 شب تاریخ 24 تیرماه فرصت دارند تا فایلهای آموزشی بارگذاری شده بر روی سامانه آموزش مجازی را دانلود نمایند و از تاریخ 25 تیرماه ارزیابی علمی از طریق همین سامانه بعمل خواهد آمد. گواهینامه به شرکت کنندگانی که حسب ارزیابی علمی موفق به  کسب نمره قبولی گردند از طریق همین سامانه اعطا خواهد شد.