عناوین دوره آموزشی مجازی حقوق سالمندان (فایل های صوتی)

  1. حقوق سالمندان از منظر قوانین و مقررات داخلی

مدرس: دکتر فرید براتی/ دبیر شورای ملی سالمندان، دکتر سید ولی الله حسینی/قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

  1. حقوق سالمندان در هنجارهای بین المللی

مدرس:دکتر بهرام مستقیمی/عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

  1. حقوق سالمندان و حمایت از آنان در موازین اسلامی

مدرسان: دکتر مصطفی میراحمدی/ مدرس دانشگاه و دانش آموخته حوزه، دکتر حجت الاسلام والمسلین بهمن اکبری/ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

عنوان درسنامه کتبی: حقوق سالمندان در قوانین داخلی/ دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 

توضیحات:

مهم: لطفا ثبت نام و شرکت در آزمون مجازی را به روزهای پایانی موکول نفرمایید.