هزینه ثبت نام پنجاه هزار تومان برای دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و طلاب حوزه علمیهچهل هزار تومان می باشد

ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان و کارت ملی در روز برگزاری دوره آموزشی برای تمامی دانشجویان الزامی است

بهمراه داشتن فیش ثبت نام برای شرکت کنندگان محترم در دوره الزامی می باشد

در پایان دوره به میزان ساعات حضور فعال به شرکت کنندگان محترم گواهینامه پایان دوره اعطاء می گردد

به دلیل اختصاص ظرفیت پس از ثبت نام به هیچ وجه شهریه عودت داده نخواهد شد

جهت کسب اطلاع از جرئیات بیشتر با شماره تلفن 09359446521

 

بر نامه موضوعی و زمان بندی مدرسه تابستانی

 

هفته نخست: 29/5/1394

عناوین نشست­ها:

- آشنایی با تاریخ قرآن کریم  و نزول وتدوین آیات در سالهای مختلف و تئوری های گفتاری و نوشتاری ذیربط

از ساعت8:30 الی 10

 مدرس:  دکتر محمد جواد نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه قم، دکتر محسن آرمین  پژوهشگر ارشد علوم قرآنی

- آشنایی با مکاتب تفسیری قرآن از جهت سبک نگارش و تفسیر و دوره زمانی ارائه

از ساعت10:30 الی 12:00

مدرس: سرکار خانم دکتر  اعظم پویا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر سید هدایت جلیلی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

 
 

 

 

 

 محورهای موضوعی نشست های هفته دوم: 5/5/1394

 

زمان

 

عنوان موضوعات نشست های تخصصی

اساتید

 

8:30 الی 9:45

 

 

 

 

9:45 الی 11

  آشنایی با روش تفسیر موضوعی قرآن در راستای    شناخت چگونگی بررسی دقیق موضوع حقوق انسان در مطالعات تفسیری

 

 

معرفی برخی از آثار برجسته قرآن پژوهان با تمرکز بر موضوعات متنوع حقوق انسانی

دکتر سید هدایت جلیلی؛ قرآن پژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

دکتر محمد هادی یدالله پور؛ قرآن پژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه بابل

 

11 الی 11:15

 

 

وقت آزاد

 11:15 الی 12:30

 

بهره مندی از قرآن کریم برای نظریه پردازی در زمینه حقوق بشر؛ تاملی در مورد رویکرد حقوقی و مختصات آن

دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی

 

محورهای موضوعی نشست های هفته سوم: 12/6/1394

-

زمان

 

عنوان موضوعات نشست های تخصصی

اساتید

 

8:30 الی 9:45

 

 

 

 

9:45 الی 11

مروری بر تفاسیر قرآن از منظر اهتمام به موضوعات حقوق سیاسی مدنی وحکمرانی شایسته

 

 

 

معرفی برخی تفاسیر راهگشای فقهای اسلامی از برخی آیات قرآنی در آثار فقهی برای پیشبرد حقوق انسانی

دکتر یوسف خان محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

 

حجت الاسلام والمسلمین  محمد حسن موحدی ساوجی  دانش آموخته حوزه و دانشگاه

 

11 الی 11:15

 

 

وقت آزاد

 11:15 الی 12:30

 

روش تاملات قرآنی در زمینه حقوق بشر با معرفی دو مطالعه موردی(حق بر همبستگی انسانی وحق بر فرهنگ وتنوع فرهنگی)

حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهمن اکبری رایزن فرهنگی اسبق ایران در چند کشور و پژوهشگر مطالعات اسلام وحقوق بشر

 

محورهای موضوعی نشست های هفته چهارم: 19/6/1394

 

  1. - آسیب شناسی مطالعات تفسیری برای معرفی حقوق انسان از دیدگاه اسلام
  2. - بررسی روشهای ارتقای اثرگذاری مطالعات قرآنی در مجموعه آثار فقهی حقوقی ارائه کننده مباحث حقوق انسان در اسلام

..........................................................................................................................................

شایان ذکر است که در هر هفته از اساتید برجسته مربوط به موضوعات مطروحه استفاده می شود و بتدریج اسامی اساتید هفته های دوم تا چهارم مدرسه تابستانی نیز اعلام خواهد شد.

امور آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران