امور آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در نظر دارد به مناسبت روز جهانی صلح و شعار امسال سازمان ملل متحد به همین مناسبت، کارگاه آموزشی« صلح با خود و دیگران چرا و چگونه؟ از منظر جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق بشر » را برگزار کند.

اساتید ارائه کننده بحث: دکتر رضا اسلامی؛ استاد حقوق بشر و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سیدجواد میری؛ استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و دکتر کیاسری استاد روانشناسی و عضو سازمان روانشناسی کشور

به شرکت کنندگان  در این برنامه علمی گواهی تقدیم خواهد شد.

زمان: شنبه 30 شهریور ماه از ساعت 14 تا 19

مکان: دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

هزینه ثبت نام: 20 هزار تومان