امور آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:
چهارمین  درسگفتار زمستانی
عنوان: « آشنایی با تکاپوی جهانی  و ملی برای ارتقای حقوق زنان، دستاوردها و چالش ها »
محورهای موضوعی
حقوق زنان از منظر حقوق عمومی
حقوق زنان از منظر موازین بین المللی
حقوق زنان از منظر حقوق کیفری
حقوق زنان از منظر اندیشه اسلامی

ملاحظات:
به شرکت کنندگانی که به صورت کامل در تمامی جلسات این برنامه آموزشی حضور یابند، گواهی گذراندن این برنامه علمی اعطا خواهد شد.
مدت اجرای برنامه طی 4 هفته، روزهای چهار شنبه  از  1/ 12 / 97  ( ساعت 15 الی 17) خواهد بود.
هزینه ثبت نام: ده هزار تومان
نحوه ثبت نام: مراجعه به بخش آموزش  سایت کمیسیون و انتخاب درس گفتار مذکور
مکان برگزاری: سید خندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه شهید سلطانی پلاک 2 دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران