امور آموزشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:
دومین  درسگفتار زمستانی
عنوان: « حقوق اقلیت ها؛ از نظر تا عمل »
برخی از محورهای موضوعی
تعریف اقلیت در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران
تقسیم بندی انواع اقلیت ها در ادبیات تخصصی حقوقی
مبانی توجیهی ضرورت قاعده گذاری حقوقی حمایت از اقلیت ها
منابع حقوقی شناخت حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل و حقوق ایران
تبیین برخی از مهم ترین حقوق اقلیتها
حقوق اقلیت ها و همبستگی ملی
چالش های فراروی رعایت حقوق اقلیتها
مدرس: دکتر اسعد اردلان
ملاحظات:
به شرکت کنندگانی که به صورت کامل در تمامی جلسات این برنامه آموزشی حضور یابند، گواهی گذراندن این برنامه علمی اعطا خواهد شد.
مدت اجرای برنامه طی 4 هفته، روزهای چهار شنبه  از  19/ 10 / 97  ( ساعت 15 الی 17) خواهد بود.
هزینه ثبت نام: ده هزار تومان
نحوه ثبت نام: مراجعه به بخش آموزش  سایت کمیسیون و انتخاب درس گفتار مذکور
مکان برگزاری: سید خندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه شهید سلطانی پلاک 2 دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران