-       عناوین: نقاشی وعکاسی و طراحی و پیشبرد حقوق بشر - تئاتر و حقوق بشر - سینما و حقوق بشر - موسیقی و حقوق بشر

-       ارائه کننده : متخصصان و فعالان شناخته شده ادبی و هنری کشور متناسب با موضوع هر نشست

-       شهریه: 25هزار تومان

نظر به تصمیم اتخاذی درسگفتار فوق الذکر بصورت مجازی از تاریخ 30 تیرماه 1395 برگزار خواهد شد و نخستین فایل صوتی آن در همان تاریخ  بر روی سامانه آموزش مجازی قرار خواهد گرفت. لذا شرکت کنندگانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند با مراجعه به سامانه آموزش مجازی نسبت به ثبت مجدد اطلاعات خود اقدام فرمایند. ارزیابی علمی و اعطای گواهینامه پایان دوره نیز از طریق مجازی صورت خواهد گرفت.

 

توضیحات مربوط به ثبت نام:

جهت ثبت نام کلیک کنید: http://ihrc.ir/WorkShopUser.aspx