پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
|
|

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر(10 دسامبر2020/20 اذر99)

به نام او که بسیار بخشاینده وبسیار مهربان است وما انسانها نیز باید جلوه ای از زیبایی او باشیم

 

مناسبت های مختلف تقویمی در هرسال اعم از مذهبی یا ملی و بین المللی برای یادآوری است و تامل وتفکر مجدد در موضوع مناسبت جهت تحرک بیشتر در مسیر دستیابی به آینده بهتر. در همین چارچوب، روز جهانی حقوق بشر در تقویم سازمان ملل نیز فارغ از اینکه مبنایش موفقیت اعضای وقت ملل متحد در دهم دسامبر 1948 برای تصویب اعلامیه ای در مورد حقوق بشر پس از جنگ ویرانگر جهانی دوم بوده است، امروزه به فرصتی برای سخن گفتن حداقل سالی یکبار همه ملتها در مورد چتر عام حقوق ومطالبات ودغدغه های انسانی خویش مبدل شده است. از همین رو، مغتنم است و کاربردهای متعددی دارد از جمله اینکه می تواند هر ساله نقطه شروعی برای تلاش های جدید جامعه بشری با همه تنوع وتکثر آن تا سال بعد واقع شود.

امسال روز جهانی حقوق بشر در شرایطی گرامی داشته میشود که قریب به یکسال از تجربه بیماری همه گیر کووید 19 در سراسر دنیا می گذرد.بشر در این دوره خسارات زیاد انسانی ومالی متحمل شده وهنوز پیامدهای دقیق آن روشن نیست. بشر در این دوره دریافت که با همه پیشرفتها و موفقیت های علمی و فنی هنوز به شدت آسیب پذیر است و در مقابل عظمت مجهولاتی که در قبال ابعاد مختلف هستی دارد، بسیار کوچک است و همین امر ایجاب می نماید که هم در مقابل هستی و خالق آن وهم در روابط خود با طبیعت و سایر انسانها متواضع تر و مهربانتر و قدرشناس تر باشد. این دوره بحران، هم چنین کم کاریها یا غفلت ها یا سو عملکردهای قبلی در رعایت حقوق حقوق انسانی و رفع بی عدالتی ها از جمله در حوزه تامین زیر ساختهای لازم حق سلامت  یا حمایت های اجتماعی  و رفاهی به ویژه برای افراد و گروههای آسیب پذیر را نیز عریان تر کرد.  اگر تجربه تلخ ماههای گذشته احساس تعلق به همدیگر را در اکثر انسانها به وجود آورده باشد، خود فرصتی است تا از درون یک چالش بزرگ، فرصتی برای همبستگی و حرکت در مسیر انسانیت واخلاق و رعایت حقوق و مسئولیت ها شکل بگیرد و با همدلی  همه انسانها آینده بهتر رقم بخورد. شاید توجه به همین امر ، موجب شده تا سازمان ملل نیز در شعار امسال خود " احیا و ساخت مجدد بهتر جوامع با ایستادگی بر حقوق بشر و همبستگی انسانی" را مطرح نماید.

فارغ از ویژگی یاد شده سال منتهی به روز جهانی حقوق بشر 2020 میلادی و جدای از برخی مطالبات گسترده جهانی بر علیه بی عدالتی و تبعیض ساختاری در کشورهای مختلف که امسال تجلی برجسته ای داشت، در چنین مناسبتی هر ساله چند کار مهم می توان به انجام رساند از جمله کارهای مفید برای تلاشگران در ایران آن است که در چهار سطح استانی، ملی، جهانی و جوامع اسلامی به صورت نظام مند وبه هم پیوسته بررسی کنند که:

 در وهله نخست، در یکساله گذشته چه میزان مباحث نظری و فکری مربوط به حقوق انسانها ومسئولیت های متقابل رشد یافته است؟

دوم؛ چه تجربیات عملی شایسته ای در حوزه های مختلف حقوق انسانی بدست آمده که می توان با دیگران به اشتراک گذاشت؟

سوم؛ دستاورد تجربیات عملی خُرد در حوزه های مختلف حقوق انسانی تا چه میزان موجبات رشد وتوسعه همه جانبه جوامع مورد نظر اعم از استانی، ملی، جهانی یا دنیای مسلمین را فراهم آورده است؟

چهارم؛  در این روز می توان مروری داشت بر مهم ترین چالشها و مشکلات فراروی روند ارتقای حقوق انسانی در ابعاد نظری وعملی در هر یک از چهار سطح جغرافیایی معین طی یکساله گذشته و افق های پیش رو برای سال آتی .

و پنجم؛ می توان نگاهی داشت به برنامه های واقع بینانه و مبتنی بر داده های مستند برای آینده به ویژه آنچه قرار است در سال پیش رو تا روز جهانی حقوق بشر بعدی تدوین یا اجرایی شود.

اگر قرار باشد در چارچوب پنجگانه فوق نگاهی به مصادیق عینی بیندازیم حجم وسیعی از داده ها و مطالب را باید از نظر گذراند.

کمیسیون حقوق بشراسلامی ایران درطول سال به صورت مستمر در هر یک از محورهای یاد شده داده های مختلف را مد نظر قرار می دهد و در چنین روزی به طور طبیعی ارزیابی هایی از روندهای طی شده وچشم اندازهای آتی دارد.

متاسفانه در طول سال گذشته از ده دسامبر 2019 تا روز جهانی حقوق بشر امسال، علاوه بر بحران کرونا و پیامدهای آن هم برخی چالشهای داخلی اثرگذار بر حقوق مردم حل ناشده باقی مانده وهم برخی متغیرهای فراملی ناقض حقوق مردم ایران مانند تحریم های ظالمانه یا ترور برخی شخصیت های اثرگذار ایران و مداخلات تروریستی، زخم هایی بر پیکر ایران وارد ساخته  است .

 امید است روندهای ارتقای نظری وعملی حقوق انسانی در داخل ایران در سال پیش رو شتاب بیشتری پیدا کند و صاحب منصبان توجه پیدا کنند که بدون رعایت حقوق مردم و همبستگی ملی و انسانی نمی توان کشور را از چالشهای مختلف در عرصه اقتصاد ، اجتماع، فرهنگ، سیاست ، حقوق و دهها زمینه دیگر نجات داد. هم چنین توجه پیدا کنند که هر چه رعایت حقوق انسانی و همبستگی ملی و رویکردهای عادلانه در داخل تقویت شود و دفع شهروندان با توجیهات گوناگون پیگیری نشود، خودبخود بسیاری از متغیرهای فراملی ضد حقوق ملت ایران کارایی خویش را از دست می دهند.

از یاد نبریم که در ماههای گذشته جامعه بهداشت ودرمان چه فداکاریهای بزرگی در سراسر جهان از جمله کشور ما داشتند. برای تقدیر از ایثارگریهای آنان به الزامات بهداشتی مورد نیاز مقید باشیم و زیبایی های مربوط به مشارکت و همیاری عمومی در صحنه های مختلف که طی ماههای گذشته در سراسر کشورمان جلوه وجان تازه ای یافته را تقویت کنیم.

حقوق بشر جدای از مباحث علمی و کاربردهای در مجامع بین المللی و گاه دعواهای سیاسی ذیربط چیزی بیش از همین تقیّد به کرامت خود و دیگری وتلاش برای احقاق حقوق خود ودیگری و همدلی وهمکاری برای ساختن جامعه بهتر وپاسخگو نمودن صاحبان قدرت نیست. این جوهره مقدس را همه ادیان و فرهنگها از جمله اندیشه اسلامی و فرهنگ ایرانی مورد تاکید قرار داده اند. حتی اگر دانش تخصصی در حوزه موازین حقوقی ذیربط نداریم و نمی دانیم که طی 75 سال قبل از تاسیس سازمان ملل تاکنون یا طی 72 سال قبل از تصویب اعلامیه ای در مورد حقوق بشر در سازمان ملل تا امروز چه هنجار سازیها و نهاد سازیهای حقوقی و فرایندهای عملی مبتنی بر آن در سراسر دنیا جاری شده است، به توصیه های ساده دینی واخلاقی و فرهنگی خود توجه بیشتری مبذول داریم تا عطر انسانیت ومحبت وعشق ورزی در جامعه انسانی همگان را بهره مند گرداند. به فرمایش حضرت حسین بن علی(ع) حتی اگردین نداریم وتوصیه های دینی و فرهنگی را نیز نمی پذیریم از وجدان انسانی خود و آزادگی و عقلانیت بهره بگیریم و مانع انجام برخی امور غیر انسانی شده یا بانی خلق برخی زیبایی ها شویم.

در چنین مناسبتی جا دارد همگی با همه وجود وصمیمانه  مراتب احترام خود را به یکایک آنهایی که در یکساله گذشته برای تحقق حقوق انسانی در هر لباس و موقعیتی ودر هر منطقه ای از ایران وجهان ایثار وفداکاری و ایستادگی کردند ، اعلام داریم.برخی از یک چنین افرادی هستی خود را نثار دیگران کردند یا هم اینک با انواع سختی ها ویپامدهای ناگوار روبرو هستند.

به امید آینده ای که در چنین روزی شادی هایمان بیش از غم ها باشد.

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران/آذر1399


 

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

اطلاعیه نشست علمی ویژه روز زن

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶