شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰
|
|

نگاه کمیسیون ملی حقوق بشر استرالیا به حفاظت از کودکان در برابر اثرات دوره مواجهه با کرونا ویروس

اشاره: در وضعیت اشاعه کرونا، نهادهای مختلف در سراسر جهان در تلاشند تا به وظیفه خود عمل کنند و از چالشهای پیش رو بکاهند. در این شرائط، نهادهای تخصصی حقوق بشر اعم از نهادهای جهانی یا منطقه ای و ملی نیز سعی میکنند تا ضوابط و معیارهای حقوق بشری را یادآوری کنند و به دولتهای مختلف و سایر بازیگران اجتماعی توصیه نمایند که رعایت موازین حقوق انسانی را فراموش نکنند. برخی از مطالب اعلامی سازمان های تخصصی حقوق بشر کاملا حقوقی و فنی است و برخی با زبان ساده و خطاب به مخاطبان عام ارائه گردیده است. نظر به اینکه اغلب مطالب تخصصی منتشره از سوی سازمان های بین المللی در دوره مواجهه با کرونا در کانال تلگرامی کمیسیون منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است، برای اینکه با نمونه ای از مطالب منتشره نهادهای ملی حقوق بشر دیگر کشورها که برای مخاطب عام تهیه شده ونوع دغدغه های آنان ونحوه حمایت های انجام شده نیز آشنایی حاصل شود، مطلبی به نقل از کمیسیون حقوق بشر استرالیا در مورد حمایت از کودکان انتخاب شد که توسط همکارمان در کمیسیون آقای محمدجواد صفری به فارسی برگردان گردید . ضمن تشکر از ایشان، عینا مطلب مزبور تقدیم میشود. تذکر این مهم لازم است که در یک مورد، مطلبی در  نوشتار کمیسیون حقوق بشر استرالیا اعلام شده که متناسب جامعه خودشان است وطبیعتا با فرهنگ و ارزشهای دینی جامعه ما هم خوانی ندارد. ذکر آن صرفا از باب امانتداری نسبت به متن بود.

امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران/ فروردین 99

لینک دریافت

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

کرونا، آزادی دین و حقوق بشر

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

آزادی نظر و بیان: فرصت ها و مرزهای ممنوعه

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷