پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹
|
|

حق دسترسی به وکیل در نظام حقوقی ایران و تقییدات مختلف پیش رو

نوشته محمد رضا زمانی درمزاری وکیل دادگستری ومدرس دانشگاه

حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع در حقوق بین الملل بشر و نظام دادرسی عادلانه، مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است و ضمن انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی؛ زمینه ساز تحقق عدالت کیفری،دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری خواهد بود. قانون آئین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴، با نگاهی نو و دیدگاهی نوین نسبت به حق دفاع و حق دسترسی به وکیل مدافع و حقوق متهم توجه نموده و ضمن تغییر اساسی در رویکرد سیاست کیفری خویش نسبت به متهم و سایر اصحاب دعوا و شهود، گواهان و مطلعین مربوطه، در تلاش برای تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل بشری در خصوص حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، با وجود برخی محدودیت های قانونی بعدی و مقرر نسبت به این حق، برآمده است که هم اینک طی سه یادداشت جداگانه جزئیات موضوع تقدیم حضور عدالتخواهان وحق طلبان میشود.

برای ملاحظه متن کامل هر سه بخش به این لینک مراجعه شود.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

کرونا، آزادی دین و حقوق بشر

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

آزادی نظر و بیان: فرصت ها و مرزهای ممنوعه

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷