جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
|
|

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز دهم دسامبر / 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایرا ن  به مناسبت روز دهم دسامبر  2018/ 19 آذر1397؛ روز جهانی حقوق بشر

 

«گفتمان حقوق بشر در انحصار هیچ فرهنگی نیست»

به نام خدا

روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948در مجمع عمومی سازمان ملل آن هم در زمانه ای که تعداد کشورهای عضو ملل متحد کمتر از یک سوم تعداد کنونی بود، برابر روال مشابه در مورد بسیاری از دیگر رویدادهای مهم وقابل توجه بین المللی، در تقویم سازمان ملل درج شده تا بهانه ای شود که کشورها و جوامع مختلف هر ساله در این روز مروری بر وضعیت قبل از توافق یاد شده داشته و دستاوردها و ناکامی های منفرد یا مشترک  خود متعاقب تاکید جهانی بر ضرورت رعایت حقوق انسانی به عنوان بنیان صلح وعدالت و رفاه بین المللی  را به محاسبه بنشینند.

طی 7 دهه گذشته تا کنون  اتفاقات بی شماری به وقوع پیوسته است: ساختار جامعه جهانی دستخوش تحولات عظیمی شده، بسیاری از کشورهای مستعمره و دربند قدرتهای استعمارگر به استقلال حقوقی نائل آمده و بر همین اساس شمار کشورهای عضو سازمان ملل قریب به 200 کشور شده است، بلوک بندی قدرت های جهانی دچار تغییرات شگرفی شده ، قدرتهای نوظهور علمی ، اقتصادی ،سیاسی و نظامی و فرهنگی جدیدی در میان کشورهای جهان سر بر آورده اند، مناسبات فرهنگهای مختلف در عرصه جهانی  متحول شده آن گونه که برخی فرهنگها که در سال 1948 ظهور و بروز چندانی نداشتند امروزه تفسیر و قرائت خاص خود از جهان و انسان وحقوق و مسئولیتهای انسانی را ارائه می کنندو دغدغه جدی برای مشارکت در روند هنجارسازی حقوق بشر دارند، بازیگران غیر دولتی موثری شکل گرفته که بر موضوعات مختلف جامعه جهانی اثرگذارند، قواعد حقوقی زیست مشترک جهانی و سازوکارهای اجرایی و نظارتی ذیربط رشد عظیمی یافته، پیشرفت فناوری های نوین در عرصه های مختلف، روابط انسانی در سراسر جهان را دگرگون کرده اند و صدها پدیده دیگر حادث شده که حتی فهرست نمودن عناوین آنها مجال گسترده ای می طلبد.

 در میان همه تحولات صورت گرفته این واقعیت را نمی توان انکار کرد که امروزه مطالبه آزادی ، حق ،عدل ،صلح و توسعه و پیشرفت همه جانبه ومقابله با زورگویان وخودکامگان، مطالبه ای است همگانی و جهانی . کمتر جامعه ای را می توان یافت که مردم آن از گروههای متنوع فکری و اجتماعی خواهان مبارزه با ظلم و بی عدالتی و رفع تبعیض های متنوع نباشند. کمتر کشوری را میتوان یافت که حق های مختلف انسانی را در قوانین اساسی خود یا دیگر اسناد مبنایی اداره کشور شناسایی نکرده باشند. در بسیاری کشورها وحتی در سطوح منطقه ای سازوکارهای متعددی برای ارتقای حقوق انسانی شکل گرفته و رویه سازی های متنوعی صورت پذیرفته است. حاکمیت قانون و ضرورت ابتنای قانون بر عدل و انصاف و اخلاق ارزشی جهانی شده آن گونه که چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی اگر قانون شکنی یا قاعده گذاری ناعادلانه را کسی مطرح کند با مخالفت گسترده مواجه میشود. اقشار آسیب پذیر در همه جوامع مورد توجه بیشتر قرار گرفته ونظام های حقوقی و اجتماعی گوناگون خود را موظف می بینند که حمایت مضاعف از آن ها را همواره مد نظر قرار دهند. در سطح سازمان ملل نظام هنجاری و نظارتی مربوط به حقوق بشر رشد بسیار گسترده ای یافته آن گونه که حتی اطلاع از جزئیات هر بخش نیازمند مدتها مطالعه وتحقیق است. با همه این دستاوردها هم چنان بی عدالتی و نقض حقوق بشر و حتی جنگ افروزی  و تجاوز مسلحانه به کشورهای دیگر در مناطق مختلف جهان دیده میشود و هیچ جامعه ای حتی با درجات بالای توسعه و پیشرفت نمی تواند ادعا کند که به وضعیت مطلوب رعایت حقوق انسانی و تحکیم حق وعدل و انصاف دست یافته است.

اینکه نقش مصوبه اعلامی دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی ملل متحد در تحولات مثبت و منفی 7 دهه گذشته جامعه بشری چه بوده ، اینکه آیا  چهارچوب توافق 7 دهه گذشته برای حرکت امروز جامعه بشری مناسب است یا باید آنرا  بازنگری و روز آمد کرد و این روز آمدی آیا نیازمند بررسی مجدد متن اعلامیه است یا عملا در روند هنجارسازی نظام بین المللی حقوق بشر به تدریج جریان پیدا میکند، اینکه آیا گفتمان حقوق بشر در جهان را می توان مطالبه انحصاری یک فرهنگ و مبانی فکری آن دانست یا متعلق به همه فرهنگهاست وهمه حق دارند در غنی سازی گفتمان حقوق بشر و پالایش مستمر آن مشارکت کنند ، اینکه طی 7 دهه گذشته چه تجربیات قابل اشتراکی در سطوح ملی کشورها برای ارتقای حقوق انسانی بدست آمده که نباید از آنها غافل شد ، اینکه روند تعیین شاخص ها و سنجه های رعایت حقوق انسانی چه دستاوردهایی را فراروی بشر قرن بیست ویک برای تحقق دقیق تر حق های انسانی قرار داده است ، اینکه سنت ها و پشتوانه های فرهنگی جوامع مختلف از جمله ظرفیت های دینی و اخلاقی چگونه و با چه ظرائفی میتوانند در تقویت وغنای راهکارهای نوین رعایت حقوق انسانی موثر واقع شوند ، اینکه مهم ترین اولویت های اقدام مشترک جهانی برای تقویت صلح، عدالت و رعایت حقوق بشر چه مواردی هستند و هر کشور چرا از حیث اخلاقی و حقوقی باید خود را متعهد به رعایت آنها بداند و پرسش هایی از این قبیل نیازمند تامل و دقت های نظری عمیق هستند .

منطقی است به بهانه روز جهانی حقوق بشر یا مناسبت های مشابه دیگر اثربخش در تعالی جامعه بشری ، بحث و گفتگو در این زمینه ها را گسترش دهیم تا از طریق فهم  مشترک در زمینه مفاهیم متنوع مربوط به حقوق انسانی، زمینه اتخاذ اراده همگانی و جهانی برای  اقدام در جهت  تامین آینده بهتر فراهم شود.

ما ایرانیان امسال روز جهانی حقوق بشر را در شرایطی گرامی میداریم که به جهت قانون شکنی بین المللی دولت ترامپ تحریم های ظالمانه آمریکا را مجددا تجربه می کنیم. این تحریم ها آن گونه که خود طراحان تحریم در آثار منتشره خود گفته اند برای ایجاد درد و رنج مفرط بر مردم کشور هدف طراحی شده تا آن ها به سمت شورش و بی نظمی سوق داده شوند ودر آن شرایط دولت مداخله گر بتواند اهداف خود را تامین کند. فراتر از این اقدامات ضد انسانی دولت زورگوی ترامپ دیگر کشورها را نیز منع کرده که از رعایت ضوابط بین المللی از جمله قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رفع تحریم های سابق علیه ایران خودداری ورزند. این رویداد که پیامدهای ضد انسانی متنوعی طی ماههای اخیر بر جامعه ما از جمله درعرصه های معیشت و زندگی روزمره مردم داشته، به علاوه ی سو مدیریت های داخلی برخی متولیان امور موجب شده که این روزها بسیاری از مردم ابراز نارضایتی کنند و بیشتر از جنبه های منفی و گلایه ها سخن به میان آورند. قطعا این فضا را باید تغییر داد ودر بستر امید واراده مصمم ملت قدم های مستحکمی برای  رفع چالش ها و تامین آینده بهتر برداشت.

ایرانیان همانگونه که از گذشته تاریخی خود مروج ارزش های انسانی وتوحیدی بوده اند ومبانی دینی، فرهنگ ملی، ادبیات و هنر ایرانی سرشار از توجه به نوع بشر وحق طلبی وعدالت خواهی وگذشت و ایثار و معرفت ومدارا جویی است، حق دارند در گفتمان جهانی حقوق بشر چه امروز و چه آینده مشارکت موثری از خود نشان دهند و اجازه انحصار طلبی و سو استفاده ابزاری از حقوق بشر را ندهند، حق دارند از مظلومان و ستمدیدگان دفاع کنند و مدافع تحکیم صلح و انسانیت در سراسر جهان باشند، حق دارند در سطح ملی گفتمان حقوق شهروندی که مبتنی بر ارزش های انسانی و با رعایت موازین قانونی داخلی است را به طور جدی گسترش داده و برای تحقق آن تلاش کنند ،حق دارند از صاحبان قدرت پاسخگویی وشفافیت مستمر در اداره کشور و رعایت حقوق مردم را مطالبه کرده و اجرای عدالت در مورد ناقضان حقوق ملت را ببینند.

گلایه های مردم در کوچه و خیابان و در فضای واقعی ومجازی براحتی قابل دستیابی است. تاخیر مسئولان در شنیدن گلایه ها و رفع مجدانه آنها قطعا به ضرر کشور و انقلاب است ومتقابلا هر چه شاخص های رعایت حقوق مردم در عرصه های مختلف رشد یابد وگفتمان تقید به حقوق شهروندان برای همه صاحبان قدرت گفتمان و رویه عملی غالب شود، همبستگی و امنیت ملی، اخلاق ومعنویت، آرمانهای انقلاب و روند پیشرفت و تعالی علمی و فناوری کشور در همه زمینه ها ارتقا خواهد یافت چرا که با رضایتمندی ملت است که می توان همه موانع را از سر راه برداشت و به قله های شرافت و سربلندی نائل شد.

امسال روز جهانی حقوق بشردر کشور ما همزمان با سالی شده که تا دو ماه دیگر چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ودستاوردهای آن گرامی داشته خواهد شد. چه خوب است در مناسبت یاد شده نیز مروری بر دستاوردها و ناکامی های ملی در حصول آرمان های آزادیخواهانه انقلاب اسلامی وتحقق حقوق شهروندان صورت پذیرد تا مبتنی بر ارزیابی ملی مراجع رسمی وهم چنین داوری نهادهای غیر حکومتی و مستقل قدم های بعدی با دقت و شتاب بیشتر به سمت تعالی و رفع ضعف ها و کاستی ها برداشته شود.

تاکید خداوند متعال در قرآن کریم را همواره باید به همدیگر یادآوری شویم که به اذن الهی هیچ قومی تحول و پیشرفت نمی کند مگر اینکه خود آنها برای رسیدن به این مطلوب ها دچار تغییر مثبت شده و این موفقیتها را بخواهند و  برای آن تلاش کنند. هم چنین ضرورت قیام به قسط وعدل ونفی ظلم وستم دستور العملی است که باز در قرآن کریم خطاب به همه ما انسانها مورد تاکید قرار گرفته است.

امید آنکه روز به روز شاهد گسترش رعایت حقوق انسانی در سطوح ملی وجهانی باشیم.

روز جهانی حقوق بشر بر یکایک تلاشگران این حوزه اعم از نشان دار ها و بی نشانها گرامی باد.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

اطلاعیه نشست علمی ویژه روز زن

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶