چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
|
|

« واکاوی دو نکته از عدالت جنسیتی »


زهرا جعفری
همکار پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران


1- چکیده
به زعم مجمع عمومی ملل متحد، دو مفهوم « توسعه اجتماعی » و  « عدالت اجتماعی »، در حصول صلح و امنیت میان ملت ها نقش ضروری دارد؛ به سخن دیگر، مجمع عمومی ملل متحد بر این باور است که صلح و امنیت بین المللی و یا احترام به حقوق انسانی و آزادی های اساسی، پیش شرط ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی به شمار می آید؛ بر این اساس بود که این نهاد، در اجلاس 64 خود که در تاریخ 26 نوامبر سال 2007، برگزار شد، روز 20 فوریه مقارن با 1 اسفند را به عنوان «روز جهانی عدالت اجتماعی»   نامگذاری نمود.  تا در پرتو این مناسبت جهانی، تلاش های جامعه بین المللی برای ریشه کنی فقر، تحقق اشتغال کامل، تأمین کار شایسته، برابری جنسیتی، و دسترسی به رفاه و عدالت برای همگان، مورد حمایت واقع شود.  درواقع، تحقق عدالت در حوزه های مختلف؛ اعم از حوزه های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از اجزای ضروری تحقق «توسعه انسانی پایدار» و به تبع آن، از موجبات تحقق « عدالت جنسیتی » به شمار می آید. بر این مبنا، روز جهانی عدالت اجتماعی، مقارن با اول اسفندماه را همچون فرصتی مغتنم پاس داشته و نظر به ضرورت پرداختن به مقوله عدالت جنسیتی، در قالب دو محور، و یا از منظر دو نکته، حوزه عدالت جنسیتی را به تأمل نشستیم.......(مشاهده کامل)

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

کرونا، آزادی دین و حقوق بشر

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

آزادی نظر و بیان: فرصت ها و مرزهای ممنوعه

چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷