جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
|
|

گزارش خبری از سخنرانی دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سمینار علمی منشور حقوق شهروندی

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی به همراه چند تن از اساتید کمیته علمی کمیسیون در مورخ 93/2/6در سمینار علمی منشور حقوق شهروندی که در محل دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار شد، شرکت کرد و بحثی با عنوان «نگاهی به راهبرد های سیاست گذاری برای پیشبرد حقوق شهروندی» ارائه کرد.

وی در ابتدا پس از قدردانی از برگزارکنندگان این همایش علمی گفت: برای ورود محتوائی به بحث حاضر لازم است درک مشترکی از سه مفهوم راهبرد یا استراتژی ، سیاستگذاری و حقوق شهروندی داشته باشیم. وی آنگاه در مورد هر یک از سه مفهوم یاد شده توضیحات فشرده ای ارائه نمود. از راهبرد یا استراتژی تعاریف مختلفی وجود دارد از جمله علم و هنر بکارگیری نیروهای متنوع یک ملت یا گروه ملت برای اعطای حداکثر حمایت از سیاست های اتخاذی. طرح دقیق یا روش اقدام و یا طرح عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف، تعریف دیگری از مفهوم راهبرد است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در توضیحات مفهومی مرتبط به استراتژی یا راهبرد اضافه کرد: مفهوم استراتژی زائیده فضای رقابتی و محدودیت منابع است بدین معنا که اگر می خواهیم فرصت های اصلی را تشخیص دهیم و بر منابع جهت تحقق منافع نهفته در آنها تمرکز نمائیم، ماهیت استراتژی یا راهبرد را باید مورد توجه قرار دهیم.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد مفهوم سیاستگذاری نیز اعلام کرد: سیاستگذاری در چارچوب دانش حقوق و مباحث حقوقی بیشتر بدین معنا قابل طرح است یکی اینکه خط مشی های اقدام در چارچوب نظام حقوقی موجود را تعیین و طراحی کنیم و به تدریج توسعه ممکن در نظام حقوقی معمول شود، مفهوم دیگر ما قبل یا فرا چارچوب نظام حقوقی موجود مطرح می شود بدین معنا که تحول در ساختار نظام حقوقی از جمله قانون اساسی و یا دیگر اسناد حقوقی فرابخشی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

پس از توضیحات فوق، دبیر کمیسیون تاکید کرد که در بحث حاضر برنامه های کلان و همه جانبه اقدام در چارچوب نظام حقوقی موجود منظور نظر است که ثمره این برنامه ها توسعه و تعمیق رعایت حقوق شهروندی باشد.

در ادامه سخنرانی، دبیر کمیسیون بشرح زیر مروری بر برخی راهبرد های ضروری سیاستگذاری پیشبرد حقوق شهروندی انجام داد و در هر مورد توضیحات فشرده ای ارائه کرد:

1) ضرورت آسیب شناسی وضع موجود و نیاز سنجی وضعیت کنونی و تقیّد به انجام این ارزیابی ها به طور مستمر در روند اقدام برای پیشبرد حقوق شهروندی

2) ضرورت شبکه سازی همه جانبه در سراسر کشور و محور قرار دادن خود مردم و نهادهای مدنی برای پیشبرد حقوق شهروندی

3) تقویت همبستگی ملی در سیاستگذاری های پیشبرد حقوق شهروندی و مراقبت از اینکه به نام ارتقاء حقوق شهروندی چند دستگی و نزاع در صفوف ملت و یا در نهاد ها و بخش های مختلف نظام دامن زده نشود.

4) در نظر گرفتن زمان بندی دقیق تحقق اهداف حقوق شهروندی در هر یک از حیطه های نیازمند تحقق فوری یا تدریجی

5) پیش بینی اقدام دارای اولویت برای شهروندانی که به هر علت آسیب پذیری داشته و یا از حیث رعایت حقوق آنها عقب ماندگی ها و خلاهایی وجود دارد.

6) اجتناب از رویکرد حجیم سازی بی مورد و تورم اسناد مختلف حقوقی که خود زمینه عدم اجرای حق ها را فراهم می آورد.

7) اتخاذ نگرش عدم انحصار اقدامات پیشبرد حقوق شهروندی به صرفا قالب های قانونی و ضمانت اجراهای مربوطه و تقیّد به اینکه باید ظرفیت های  اخلاق و مسئولیت شهروندی را نیز به طور همه جانبه فعال کرد.

8) تعبیه تدابیر جبرانی در قبال هر شهروندی که در اثر سوء عملکردهای مراکز قدرت آسیب دیده و قربانی نقض حق واقع شده است و تاکنون جبران نقض حق صورت نگرفته است.

9) ضرورت مشارکت و همکاری همه قوای حاکمیتی برای تحقق حقوق شهروندی

10) توسعه شفافیت و پاسخگوئی

11) بهم پیوسته دیدن همه حق ها و آزادی های شهروندی در هر گونه سیاستگذاری

12) عینی سازی و رفع ابهامات و کلی گوئی های مربوط به موارد قیود و محدودیت های حق ها و آزادی ها.

 دبیر کمیسیون پس از مروری بر هر یک از راهبرد های یاد شده و اقتضائات ذیربط و با  انتقاد از اینکه متاسفانه هنوز در کشور ما سیاستگذاری به مفهوم درست برای پیشبرد حقوق شهروندی تحقق نیافته است، اظهار امیدواری کرد که اعتقاد و التزام واقعی به رعایت حقوق شهروندی در همه اقشار جامعه خصوصا صاحبان قدرت بنحوی شکل بگیرد که مثل حال حاضر گاه با افسوس نگوئیم پس از صد و چند سال از انقلاب مشروطه هنوز نتوانسته ایم خیلی از آرمان های مطرح شده ملت در آن زمان که بعدا در انقلاب اسلامی نیز تکرار شد را تحقق بخشیم.

شایان ذکر است که متنی کامل ارائه بحث دبیر کمیسیون و سایر اساتید کمیته علمی کمیسیون که در این سمینار علمی شرکت کردند ( آقایان دکتر سید محمد هاشمی – حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نو بهار  و دکتر باقر انصاری ) متعاقبا در قالب مجموعه ای به صورت مکتوب از سوی دبیر خانه همایش یاد شده منتشر خواهد شد.

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

اطلاعیه نشست علمی ویژه روز زن

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶