جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
|
|

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بمناسبت روز جهانی حقوق بشر(آذر1392)

بنام خدا

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بمناسبت روز جهانی حقوق بشر(آذر1392)

 

بنام او که همه ما را برخوردار از کرامت ذاتی وصاحب حق آفرید

مناسبتهای رسمی اگرچه عمدتا قراردادی هستند و با تصویب نهادهای ذیصلاح در نظام های حقوق داخلی یا بین المللی تعیین شده ومی شوند لیکن بسیاری از مناسبتها یاد آور واقعیات تاریخی معینی در زندگی بشر هستند که حتی اگرسالهای طولانی از آن واقعیات گذشته باشد، باز تازه به نظر می رسند یا این ظرفیت را دارند که جوششی درونی در ذهن وجان ما انسانهای درگیر در کلیشه های زندگی جاری شکل دهند. این چنین است که یادآوری آن واقعیات و پیامهای قابل استنباط برای امروز و فردا، دقت واهتمام ما به طی مسیر درست در حرکت آتی را بیشتر می نمایند.روز جهانی حقوق بشر از این گونه مناسبتهاست که اگرچه سالها قبل در تقویم بین المللی سازمان ملل تعیین شده ولی به یاد همه ما می آورد که به انسان بودن خود بیندیشیم وتامل کنیم که چرا ما انسانها منزلت وشرافت ذاتی خود را گاه فراموش می کنیم وچرا قدرتهای سیاسی، اقتصادی،فرهنگی،  نظامی وامنیتیِ بی توجه به حاکمیت قانون وعدالت ، در خیلی موارد گرایش به این دارند که حقوق انسانها را نقض کنند و بر قدرت و استیلای خود بیفزایند. در این روز می توان قساوتها و بیرحمی های بشر زیاده خواه وفاقد اخلاق را مرور کرد که حداقل طی چند دهه اخیر از جنگ جهانی دوم تاکنون جنایات و ویرانگری های بی شمار ببار آورده است. در این روز می توانیم از خود بپرسیم که آیا می شود بدون تربیت فکری لازم ونهادینه شدن فرهنگ رعایت حقوق انسانی در نگرش وعملکرد حاکمان وعموم مردم، از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کرد؟آیا می شود بدون مشارکت همه طیفها وگروهها  و اندیشه ها در سطح جامعه ملی و مشارکت همه فرهنگها و ملتها و ادیان در سطح جهانی، دنیائی ساخت که در آن همه به انسان بودن خود افتخار کنند و رعایت حقوق بشر بهبود واقعی پیدا کند وانواع تبعیضها وسو استفاده های ابزاری و دو گانه از مفاهیم ارزشی از جمله کرامت و حقوق انسانها متوقف ومطرود شود؟!

ضمن گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و ارج نهادن به پرسشهای متعددی که بر حَسَب انسان بودن وفارغ از هر گونه ویژگی های متفاوت طبیعی یا عارضی، در چنین روزی برجستگی بیشتر پیدا می کنند،اگر قرار باشد بنا به پیشنهاد سازمان ملل ، همنوا با دیگر ملتها در برنامه های امسال خود مروری بر دو دهه گذشته پس از اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین و شکل گیری نهادی در سازمان ملل با عنوان کمیسر عالی حقوق بشر باشیم، قطعا نکات متعددی در سطح ملی و بین المللی توجه ما را جلب خواهد کرد. در دو دهه گذشته، جامعه بشری تلخی ها وشیرینی های متعددی را پشت سرگذاشته است. بسیاری از مفاد برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر وین امروزه شکل عینی یافته اند وجامعه بشری گام های موثری برای تحقق آنها برداشته است و لیکن ایده آلهای بشری و وضعیت مطلوبی که مورد نظر بشر معاصراست، هم چنان اسناد و راهکارها و برنامه های متناسب جدیدی را ایجاب می کند. آنچه در این فرایند،محسوس است اینکه جامعه بشری به شدت به سمت رویکردهای دقیقی حرکت می کند که در هر حیطه حق های انسانی معیارها وسَنجه های جزئی و سازوکارهای موثر تضمین کننده رعایت حق ها  و ارائه الگوهای کار آمد ،محوریت و اولویت دارند نه بحثهای کلی و انتزاعی که فاصله بسیار با نیازهای کاربردی بشر دارند و امکان تعبیر و تفسیرهای متنوع وقابل سو استفاده توسط نهادهای قدرت را فراهم می آورند. فلذا شایسته است که معتقدین به فرهنگ های مختلف از جمله فرهنگ اسلامی تمامی هَمّ و غمّ خود را معطوف به این مهم نمایند که مبتنی بر مبانی نظری خود و با لحاظ اشتراکات حاصله بین فرهنگ های مختلف، راهکارهای عملی وکاربردی برای بهبود وضعیت بشر و رفع نگرانی های موجود ارائه نمایند وخود در عمل نیز همواره مقید به رعایت حقوق انسانها باشند.

جامعه پر تلاش ایران طی دو دهه گذشته تجربیات بسیاری را برای پیشبرد حقوق بشر پشت سرگذاشته وگفتمان های نظری متنوعی در حیطه نسبت دین و دنیای معاصر،سنت ومدرنیته، توسعه و چگونگی مدیریت مدل نوپای انقلاب اسلامی  دررقابت با سایر الگوها، آرمان گرائی در مواجهه با واقع گرائی،هویت ملی درتعامل با جهانی شدن و موارد مشابه دیگر در سطح جامعه ما جریان داشته و رویکرد های عملی متعددی مبتنی بر این گفتمانها نمود عینی یافته است. یکی از مهم ترین دغدغه ها در همه گفتمان های جاری در کشور ما طی دو دهه گذشته، ارتقاء حقوق انسانها وتحقق اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی بوده است. اینکه این دغدغه ها تا چه اندازه موفق بوده و ببار نشسته و تا چه اندازه ناکام مانده یا به انفعال کشیده شده است وعلل وعوامل موفقیت یا ناکامی چه بوده است؟ پرسش مهمی است که قطعا یکایک شهروندان وصاحبان حق در جامعه ما داوری و ارزیابی مشخصی در این زمینه دارند.بیائید در روز جهانی حقوق بشر همه مروری بر این پرسش داشته و از تجربیات حاصله برای آینده بهتر جامعه خود و کمک به جامعه بشری بهره گیریم. آنچه روشن است اینکه افراط وتفریط را می بایست پشت سرنهاد وچه در نظر وچه در عمل همبستگی و همدلی را ارتقا بخشید و بردباری و تحمل وصبوری خودبه ویژه در قبال نقد ونقادی را بسط داد، آن گونه که از محیط خانواده و مدرسه این فضیلتهای اخلاقی وضرورتهای اجتماعی و پایه های رعایت حقوق بشر را فراگیریم و در عمل نه ادعا همواره مدافع حقوق انسانها وتحکیم ارزشهای متعالی باشیم.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به عنوان قطره ای از دریای موّاج جامعه ایران با بهره مندی از حضور ومشارکت گسترده حقوقدانان و متخصصان دانشگاهها وحوزه های علمیه ودیگر علاقمندان به پیشبرد حقوق بشر، طی 18 سال تلاش خود تا به امروز با همه محدودیت منابع وامکانات و فراز وفرودهای متنوع، همواره تلاش نموده تا ظرفیتهای ملی و بومی ما در زمینه صیانت از کرامت انسانها در ابعاد مختلف علمی وکاربردی توسعه پیدا کند . خوشبختانه امروزه ظرفیت های خوبی در کشور ما شکل گرفته وتلاشگران بسیاری در این حیطه منشا خدمت هستند واگر نبود برخی کج فهمی ها وعدم درک درست از مصالح ملی طی سالهای اخیر ، چه بسا امروزه دهها نهاد برجسته مستقل بودند که یار و یاور دستگاههای رسمی در صحنه های مختلف فعالیت می کردند تا سریعتر اهداف توسعه کشورعینیت یابد . امید است با توجه به تحولات اجتماعی سیاسی ماههای اخیر خصوصا انتخابات ریاست جمهوری وتحول در رویکردهای مجریان و امید ایجاد شده در سطح عموم مردم، شاهد بالندگی هر چه بیشتر جامعه ایران در ارتقاء حقوق بشر طی ماههای آینده باشیم چنانچه رئیس جمهور محترم ایران نیز  این امر را از جمله تعهدات محوری خود و دولت جدید بیان داشته اند.

تلاش برای بازسازی روابط دولت وملت و تقویت سرمایه اجتماعی، تعامل منطقی وعزتمندانه با جهان از جمله با نهادهای بین المللی حقوق بشر،پرهیز از افراطی گری و ایجاد هزینه های مختلف برای کلیت جامعه،تقویت نظارتهای مدنی بر قدرت و پاسخگوئی شفاف دستگاههای رسمی به مردم،گسترش جریان آزاد و قانونمند اطلاعات وتقویت رسانه های مستقل وحرفه ای،تلاش همه جانبه برای اجرایی نمودن اصول قانون اساسی خصوصا فصل مربوط به حقوق ملت،بهره مندی شایسته از ظرفیتهای اعتقادی و ارزشی جامعه ایران قطعا از جمله انتظاراتی است که می توان در چنین روزی بر آنها تاکید کرد .

یاد وخاطره یکایک شهدای راه آزادی و صیانت از کشور عزیزمان را گرامی می داریم و با درود به یکایک انسانهای شریفی که در سراسر جهان برای دفاع از حق وعدالت انواع سختی ها ومحنت ها را به جان خریده اند، در این روز با خانواده های ارجمند شهدا و ایثارگران ومدافعان حق وعدالت عهد می بندیم که هم چنان در مسیر خدمت صادقانه به ارتقاء حقوق انسانها صبوری و پایمردی نشان دهیم. امید است آینده بهتر از گذشته وحال باشدبعِزه ومنّه.

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد

اطلاعیه نشست علمی ویژه روز زن

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶