ﺳﻪشنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
|
|

پیگیری ابعاد رویدادهای آبان ماه ایران از منظر علت یابی ، ارزیابی عملکردها و پیشنهادات قابل ارائه

پیرو وقوع رویدادهای خشونت بار در آبان ماه، پرونده خاصی برای این موضوع در کمیسیون مفتوح شد تا ابعاد مختلف آن بررسی و تحلیل شود. برگزاری چند جلسه علمی برای بررسی حق مردم در اجتماعات و ارزیابی بازتاب های بین المللی وقایع، ثبت گزارشات مختلف منتشره یا واصله در مورد عملکردهای صورت گرفته، انجام برخی مصاحبه ها با نخبگان برای بررسی علل بروز وقایع و ارزیابی نحوه عملکرد دستگاهها قبل، حین و پس از بروز وقایع در جهت  امکان تحلیل درست موضوع واستخراج پیشنهاداتی کاربردی برای مراجع قانونی کشور از جمله  اقدامات بوده است که هنوز به اتمام نرسیده ودر حال اجرا است.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد