شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹
|
|

ترجمه و تحلیل برخی اسناد مورد نیاز جامعه ایران در حوزه حقوق انسانی

در روزهای اخیر برخی اسناد بین المللی مربوط به ایران در کمیسیون ترجمه شد تا مورد بهره برداری مراکز مختلف قرا گیرد. بازتاب های بین المللی وقایع آبانماه ایران و قطعنامه مجمع عمومی در مورد ایران از جمله اسناد ذیربط بوده اند. مفاد داده های ترجمه شده با الحاق تحلیل های تخصصی برای سازمان های ذیربط ارسال می شود تا مخاطبان ضمن اطلاع از روندهای بین المللی نسبت به ارتقای عملکردها در جهت رعایت بیشتر حقوق مردم اقدام کنند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

نظرات کاربران

نظردهی

نام*
ایمیل
نظر شما*
نظر شما پس از تایید اپراتور نمایش داده خواهد شد