پنجشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۶
|
|
  • علاقمندان به شرکت در برنامه کارورزی تابستانی کمیسیون به اطلاعیه ذیربط مراجعه واقدام نمایند

  • کتابخانه ومرکز اسناد کمیسیون از همکاری یک کتابدار دارای تجربه کافی استقبال می کند. با امور اداری کمیسیون تماس بگیرید

  • بزودی دفتر نمایندگی کمیسیون در استان مرکزی شروع به فعالیت خواهد کرد

  • بزودی کمیسیون در روند ساخت سریال وفیلم سینمائی مربوط به اندیشه های صلح طلبانه سعدی همیاری علمی ارائه می دهد

  • در تابستان چند برنامه دانش افزائی فرهنگی ویژه اساتید دانشگاهها با موضوع حقوق بشر و با همیاری کمیسیون اجرا می شود