جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
|
|
  • گفتگوی جدید منتشره در زمینه حقوق شهروندی را در بخش مصاحبه سایت مطالعه فرمایید.

  • دوره کارورزی تابستانی حقوق بشر، برابر برنامه مقرر در چند هفته برای پذیرفته شدگان این برنامه اجرا و به پایان رسید

  • سلسله نشست های آموزشی درسگفتار تابستانی «حقوق شهروندی در روند ثبت اسناد رسمی» به پایان رسید

  • زمینه های همکاری کمیسیون و مجمع مجالس آسیائی مورد بررسی مسئولان دو نهاد قرار گرفت

  • مرحله اول برنامه دانش افزائی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع مباحث مختلف حقوق بشر اجرا شد