چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
|
|
  • دفتر کمیسیون در قم با حضور اساتیدمختلف نشست «نقد وبررسی مفهوم حق» را عصر چهارشنبه سوم خرداد 96 برگزار میکند

  • مرکز حقوق بشر دانشگاه لوند سوئد ومراکز حوزوی ودانشگاهی ایران بزودی همکاریهای علمی را آغاز می کنند

  • علاقمندان به مشارکت در همایش «حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی» با امور پژوهشی کمیسیون تماس بگیرند

  • بزودی درسگفتار حضوری « حقوق شهروندی در روند ثبت اسناد رسمی» توسط دکتر خرمشاهی ارائه میشود

  • دوره های آموزش مجازی امنیت ملی وحقوق بشر ومیراث فرهنگی وحقوق بشر در حال اجراست. اطلاعات بیشتر در بخش آموزش

  • مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران: منشور حقوق شهروندی سند شفافیت با مردم است

  • مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی