دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
|
|
  • به زودی جلسه معرفی ونقد کتاب راهنمای هنجاری حقوق مدنی وسیاسی اثر دکتر رضا اسلامی استاد حقوق بشر برگزار میشود

  • امور پژوهشی کمیسیون به زودی هم اندیشی فضلای شیعه وسنی در مورد «حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی» را برگزار میکند

  • متن مکتوب سخنرانی دکتر محمد حسین مظفری در نقد دیدگاه دکتر محمد مجتهد شبستری راجع به حقوق بشر به زودی نشر می یابد

  • نقاشی گروهی «کره زمین ودایره انسانیت» که در روز جهانی حقوق بشر آماده شد در بهمن ماه به نمایش عمومی در می آید.

  • برابر هماهنگی انجام شده، برنامه تخصصی در روز جهانی کودک توسط کمیسیون با مشارکت برخی نهادهای رسمی اجرا خواهد شد