چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷
|
|
  • کتاب ترجمه الگوی تدوین برنامه ملی اقدام برای مبارزه با خشونت علیه زنان به زودی در روند نشر قرار میگیرد

  • برنامه ریزی برگزاری جشنواره هنری در زمینه حقوق بشر در سال1397 انجام شده وبه زودی اطلاعیه آن منتشر میشود

  • دوره های آموزش مجازی کمیسیون ویژه آخر سال وتعطیلات نوروزی به زودی در دسترس قرار میگیرد

  • به زودی اجرای سه دوره آموزش مجازی با موضوع حقوق برخی از گروههای آسیب پذیر از طریق سایت کمیسیون آغاز میشود

  • در روزهای ماه پایانی سال به فکر یاری رسانی به نیازمندان ومشارکت در برنامه های مختلف حمایتی باشیم