ﺳﻪشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
|
|
  • اولین جلسه درسگفتار « حقوق اقلیت ها؛ از نظر تا عمل » برگزار شد

  • نشست های علمی کمیسیون به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در تهران و قم برگزار شد

  • مقدمات برگزاری جشنواره انتخاب بهترین ابتکارات ارتقای عملی حقوق بشر و شهروندی در حال انجام است

  • به زودی درسگفتار راهنمای عملی تلاش گری برای ارتقای حقوق بشر از سوی امور آموزشی کمیسیون برگزار خواهد شد

  • رشد قابل توجه فعالیت های علمی پژوهشی دفتر کمیسیون در قم طی ماههای اخیر