پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
|
|
  • برابر هماهنگی انجام شده، برنامه تخصصی در روز جهانی کودک توسط کمیسیون با مشارکت برخی نهادهای رسمی اجرا خواهد شد

  • کتاب «حقوق بشر در متون مقدس ادیان الهی» از جمله آثار منتشره کمیسیون ، در روند چاپ جدید قرار گرفت

  • گروه هنر وحقوق بشر در کمیسیون برنامه های جدیدی را در دست اقدام قرار داد که بزودی نتایج آن اعلام میشود

  • امور پژوهشی آموزشی کمیسیون در تلاش است تا بزودی کارگاه آموزشی حقوق بشر وسلامت روان را برگزار کند.

  • به زودی جلسه معرفی ونقد کتاب راهنمای هنجاری حقوق مدنی وسیاسی اثر دکتر رضا اسلامی استاد حقوق بشر برگزار میشود